11. huhtikuuta 2017

LEIKKI- JA LIIKUNTAKIOSKI
Tähdenlennon päiväkodissa otettiin loppuvuodesta 2016 käyttöön Leikki- ja liikuntakioski lasten ulkoiluhetkiä varten. Kioski on Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan opinnäytetyönä toteutettu väline, jonka tarkoituksena on lisätä lasten liikunnallista leikkimistä tukien heidän osallisuuttaan mahdollisimman monipuolisesti. Kioskia testattiin Tähtisateiden ryhmän kanssa viisi kertaa, jonka jälkeen havaintojen ja palautteiden pohjalta sitä muokattiin entistä toimivammaksi. Kioskista tehtiin esite, jossa ohjeistetaan muita päiväkotiryhmiä sen käyttöön ottamisessa.

Leikki- ja liikuntakioskina toimii lasten itse tekemä viiri, jonka luona he voivat käydä ostoksilla. Ideana on, että lapset keksivät itse kioskiin tulevat yhdessä leikittävät leikit. He voivat kokonaan keksiä uuden leikin, tai tuoda haluamansa mielileikin kaikkien leikittäväksi. Lapset saavat kotitehtävän, jossa heitä pyydetään keksimään ja piirtämään haluamansa liikunnallinen yhteisleikki kioskiin. Vanhemman tehtävänä on kirjoittaa leikki ylös, jotta ryhmän työntekijä sen ymmärtää. Aina kun kioski on auki, pääsee muutama lapsista ostoksille, ja kioskissa sillä hetkellä olevat leikit leikitään yhdessä.

Lapset ovat kioskin toiminnassa alusta asti mukana. He askartelevat itse viirin sekä maksuvälineen, jonka avulla he voivat päästä kioskiin ostoksille. Lisäksi kioskin leikkien sisältö on täysin lasten itsensä tuottamaa. Kioskissa olennaista on se, että jokainen ryhmän lapsi saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Sen lisäksi, että lapsi saa oman mielileikkinsä koko ryhmän leikittäväksi, hän saa myös ohjeistaa leikin ryhmälle, päättää leikistä riippuen siihen liittyvät olennaiset asiat ja leikin loputtua häntä kiitetään leikistä suurin aplodein.

Leikki- ja liikuntakioskin kokeilukerroilla vauhtia ja iloa riitti! Pystytimme kioskin kahden viikon aikana yhteensä viisi kertaa. Jokaisella kerralla pystytimme kioskin eri paikkoihin: kokeilimme sitä päiväkodin pihalla, liikuntakentällä sekä metsässä. Eri ympäristöt mahdollistivat monenlaista liikkumista ja leikkimistä. Leikkejä leikittiin aina yhdellä kerralla noin 3-4 kpl, kunnes jokaisen lapsen kioskiin tuoma leikki oli yhdessä leikitty. Lapset vaikuttivat olevan mielissään, kun tuli oman kioskiin tuodun leikin leikkimisen aika ja leikkien ohjeistaminen sujui kaiken kaikkiaan lapsilta hyvin.

Kioskin toimintakerroilla syke nousi ja hiki virtasi, kun lapset pääsivät yhdessä leikkimään toistensa kioskiin tuomia leikkejä. Positiivisesti yllättävää oli se, kuinka yhtä poikkeusta lukuun ottamatta mikään leikeistä ei ollut keskenään sama ja monet leikeistä olivat sellaisia, mitä toiset lapset eivät entuudestaan tienneet. Lapset pääsivät oman mielileikin ryhmän kanssa leikkimisen lisäksi oppimaan toisiltaan uusia liikunnallisia leikkejä. Lasten liikunta lisääntyi kioskin auki ollessa ja osallisuus toteutui monipuolisesti.

Katso esitteestä, miten kioski toimii:

Kirjoittanut Ilona Louhivaara, Viittä vaille valmis sosionomi 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Heräsikö ajatuksia tai ideoita? Jätä mielellään kommentti :)